Привреда Шумадије и даље предводи спољно трговински суфицит у Србији

Привреда Шумадијског управног округа је, регионално посматрано у прошлој години остварила највећи спољно-трговински суфицит у Србији, у износу од преко 399 милиона евра.