Ректор Универзитета у Крагујевцу заменик председника КОНУС-а

Ректор Универзитета у Крагујевцу, проф. др Ненад Филиповић изабран је из реда универзитета чији је оснивач Република Србија за заменика председника КОНУС-а.