Када можемо очекивати стабилизацију времена?

Веома моћним олујно-градоносним облацима који су јуче захватили већи део Србије према нашим проценама потенцијално је било угрожено више од 1,1 милион хектара обрадиве површине,