10 минута: Повећано запошљавање жена 45+ кроз родно одговорне политике

У оквиру пројекта „Повећано запошљавање жена 45+ кроз родно одговорне политике запошљавања“ одржан је састанак на коме је било речи о реализацији мера предвиђених Локалним акционим планом за родну равноправност града Крагујевца.

Повећано запошљавање жена 45+ кроз родно одговорне политике

У оквиру пројекта „Повећано запошљавање жена 45+ кроз родно одговорне политике запошљавања“ одржан је састанак на коме је било речи о реализацији мера предвиђених Локалним акционим планом за родну равноправност града Крагујевца.