Позив суграђанима да поднесу измењене пореске пријаве за своје помоћне објекте

Почетком године измењен је Закон о порезима на имовину, а једна од новина односи се на то да грађани и фирме плаћају одвојено порез за помоћне објекте.