Како решити проблем угрожавања квалитета површинских вода у граду?

У оквиру реaлизције пројекта “Значај успостављања мониторинга површинских вода – студија случаја града Крагујевца” који спроводи Удружење Екомар, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу одржан је састанак са представницима надлежних органа и институција из области управљања […]