Сарадња за здравље особа са инвалидитетом

Спортско привредно друштво „Раднички“ и Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ потписали су уговор о пословно-техничкој сарадњи.