10 минута: Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“

Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“ је могућ до 16. августа.

Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“

Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“ је могућ до 16. августа.