Онлајн настава највећи проблем у средњим стручним школама

Све средње стучне школе наставни процес обављају на даљину, што подразумева да се, поред предвиђеног плана и програма, и стручна пракса одвија онлајн.