Пуштена у рад нова светлосна семафорска сигнализација

Према пројекту новог режима саобраћаја, Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац завршила је радове на комплетној замени и реконструкцији светлосне саобраћајне сигнализације на четири раскрснице у граду.