Квалитетније грејање у школи „Вукашин Марковић“

Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ која је већ дуги низ година имала проблем са грејањем, изградњом новог прикључног топловода, добиће топле учионице и боље услове за рад.