Основна школа „21. октобар“ забранила употребу мобилних телефона

У циљу превенције различитих облика злоупотребе електронских уређаја током образовно-васпитног процеса, као и спречавања дигиталног насиља, основна школа „21. октобар“ забранила је употребу мобилних телефона и свих других личних дигиталних уређаја.