Доступност здравствене заштите – најчешћа примедба пацијената

Смањење броја формалних приговора пацијената и решавање евентуалних проблема путем савета, информација и у контакту са здравственим установама, основни је циљ у раду саветника за заштиту права пацијената.