Издавање личних докумената и недељом

Због повећаног интересовања грађана за издавање личних докумената – пасоша, личних карата и возачких дозвола пред сезону летњих годишњих одмора, Министарство унутрашњих послова увело је рад шалтера и недељом.