Потписани уговори за пројекте од јавног интереса за град Крагујевац

За пројекте од јавног интереса у области привреде, социјалне и здравствене заштите из градског буџета ове године издвојено је више од девет милиона динара.

За пројекте од јавног интереса 2,8 милиона динара

За финансирање и суфинансирање програма и пројеката, који су од јавног интереса за град Крагујевац, локална самоуправа, ове године, издвојила је више од 2,8 милиона динара.

Финансирање програма и пројеката од јавног интереса

Градско веће а донело је закључак о прихватању Прелиминарног предлога за доделу средстава из буџета града за финансирање и суфинансирање 29 програма / пројеката удружења од јавног интереса за град.

За пројекте од јавног интереса за Крагујевац 930.000 динара

Градско веће донело је одлуку о расподели средстава на основу сталног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења који су од јавног интереса за град Крагујевац у 2018. години у укупном износу од […]