Унапређење и промоција рачуноводствених знања на Економском факултету

На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу одржан је четврти научни скуп „Рачуноводствена знања као чинилац економског и друштвеног напретка“.

Рачуноводствена знања као чинилац економског и друштвеног напретка

На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу одржан је трећи научни скуп „Рачуноводствена знања као чинилац економског и друштвеног напретка“.

Рачуноводствена знања као чинилац економског и друштвеног напретка

Рачуноводствена знања представљају кључни чинилац одрживог развоја привреде и друштва и због тога је неопходно њихово континуирано ширење и продубљивање.

Стручни скуп о едукацији у области рачуноводства

Тачност и транспарентност у финансијском извештавању најбољи је начин да се инвеститорима покаже права слика стања у Србији.