10 минута: “Дан овчарства Србије” у Крагујевцу

Удруживање пољопривредних произвођача од пресудног је значаја за обезбеђивање сигурног тржишта и успешан пласман производа, сматрају представници државних, научних и образовних установа које се баве овом проблематиком.

„Дан овчарства Србије“ у Крагујевцу

Удруживање пољопривредних произвођача од пресудног је значаја за обезбеђивање сигурног тржишта и успешан пласман производа, сматрају представници државних, научних и образовних установа које се баве овом проблематиком.