Како прописи и јавне политике утичу на осетљиве друштвене групе?

Радионица „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групе“ која је одржана у Крагујевцу имала је за циљ да између осталог упозна органе јавне власти, цивилни сектор и ширу јавност са последњим изменама […]

Крагујевац први усваја Антидискриминациони кодекс

Крагујевац ће бити прва од 11 локалних самоуправа која ће усвојити Антидискриминациони кодекс – Кодекс равноправности, који је од изузетног значаја, како за јединице локалне самоуправе, тако и за институције и цивилни сектор, рекла је […]