Антидискриминациони кодекс промовисан у Крагујевцу

Антидискриминациони кодекс, намењен државним службеницима као помоћ у раду у циљу заштите људских права, представљен је у Крагујевцу.

Крагујевац први усваја Антидискриминациони кодекс

Крагујевац ће бити прва од 11 локалних самоуправа која ће усвојити Антидискриминациони кодекс – Кодекс равноправности, који је од изузетног значаја, како за јединице локалне самоуправе, тако и за институције и цивилни сектор, рекла је […]

Формирање Мобилног тима за превенцију просјачења

На седници Савета за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији града Крагујевца, покренута је иницијатива за формирање Мобилног тима за првенцију просјачења и превенцију малолетничких бракова.