Значајне инвестиције у Лапову

Општина Лапово започела је пројекат опремања комплетне канализационе мреже и изградње фабрике за пречишћавање отпадних вода.

Ове године изградња новог постројења за пречишћавање отпадних вода у Крагујевцу

До краја ове године у Крагујевцу ће бити изграђена канализациона мрежа и фабрика за пречишћавање отпадних вода.