Млади и кохезиона политика ЕУ

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља презентовала је резултате пројекта „Јачање капацитета локалних актера и младих на регионалном нивоу у домену кохезионе политике ЕУ“.