Обновљена завештана уметничка баштина

У музеју „21. oктобар“ прeдстављени су резултати пројекта на коме се детаљно радило три године – конзервацији 15 слика на папирном носиоцу Петра Лубарде које је уметник завештао Спомен парку и музеју „21. октобар“ од […]