Преко 50 грла на изложби говеда сименталске расе на Шумадија сајму

Проглашењем победника и доделом награда и признања, завршена је изложба приплодних грла говеда симнеталске расе на Шумадијском сајму пољопривреде.