H2О пројекат – усвајање здравих стилова живота код припадника ромске заједнице

Најважнији резултат пројекта H2О, који реализује Образовно културна заједница “Романипен“ у оквиру Еразмус плус програма стратешког партнерства, је унапређење здравих животних навика ромске популације.