Формирање Мобилног тима за превенцију просјачења

На седници Савета за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији града Крагујевца, покренута је иницијатива за формирање Мобилног тима за првенцију просјачења и превенцију малолетничких бракова.