Развој међународне сарадње уз помоћ СКГО

Потписивањем Меморандума којим се обезбеђује институционална подршка Сталне конференције градова и општина у развоју међународне сарадње, у наредном периоду Крагујевац може да очекује лакши приступ у повезивању са европским градовима, фондовима и пројектима.