Како Удружење параплегичара и квадриплегичара допуњује свој буџет?

Удружење параплегичара и квадриплегичара Шумадија организовало је у посторијама удружења у насељу Ердоглија Сликарско уметничку секцију са циљем прикупљања новчаних средстава за своје чланове.