Који је значај Државне ревизорске институције?

Државна ревизорска институција је највиши орган задужен да контролише трошење јавних средстава и управљање јавном имовином.

Неадекватно обезбеђена заштита од града

Циљ ревизије сврсисходности пословања на тему “Противградна заштита у Републици Србији” био је испитивање да ли се ефикаснијим спровођењем мера може смањити штета од града и постићи боља заштита пољопривредног производа и пољопривредног произвођача.

Субвенције локалних самоуправа под лупом ДРИ

Државна ревизорска институција представила је у Крагујевцу извештај о ревизији сврсисходности пословања на тему „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима“.