Дашић: Приоритет је опремање нове индустријске зоне

Модернизација система даљинског грејања, према оцени градоначелника Николе Дашића, најзначајнији је пројекат реализован у Крагујевцу у претходној години уз помоћ државе.

Учињен први корак ка формирању нове индистријске зоне у Цветојевцу

План детаљне регулације „Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу“ прошао је комисију за планове и тренутно је на раном јавном увиду који траје до 28. јула.

Нова водоводна мрежа у Радној зони „Феникс“

У новом делу Индустријске зоне, Радној зони „Феникс“, запослени у ЈКП „Водовод и канализација“ раде на постављању нове водоводне мреже.

Проширење Слободне зоне – нове парцеле за инвеститоре

Одлуком одборника локалног парламента, површина индустријског комплекса Слободна зона Шумадија повећана је са пет на 10 хектара.

Градске и државне инвестиције као подстицај развоја

У инфраструктурно опремање нове индустријске зоне у Собовици из градског и републичког буџета уложено је више од 10 милиона евра.

Радови на путној инфраструктури

У индустријској зони Собовица – Лужнице у току је изградња саобраћајнице која ће спојити Јарушице са државним путем Крагујевац – Топола.