Извештај Локалног антикорупцијског форума крајем месеца

Праћење мера предвиђених Локалним антикорупцијским планом, отклањање ризика од корупције и подизање свести о значају борбе против ове негативне друштвене појаве, основни су задаци Локалног антикорупцијског форума града Крагујевца, који је основан крајем 2019. године.

Јачање превентивних антикорупцијских механизама

Борба против корупције биће децентрализована и на дохват руке грађанима. Локални антикорупцијски план за град Крагујевац пројектован је за дугорочан период, односно обухвата време реализације до 2019 године.

Иницијатива за приватизацију РTK

Градско веће на седници одржаној 15. децембра утврдило је предлог Одлуке о покретању иницијативе за приватизацију Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац.