Медијацијом до решења судских спорова

Медијација је алтернативни начин решавања судских спорова. То је поступак у коме стране у сукобу решавају спорне односе и постижу споразум уз помоћ медијатора.

10 минута: Медијација траје краће и мање кошта од судског поступка

У Србији просечан судски процес траје више од 400 дана, док се просечно поступци медијације решавају за 53 дана.

Медијација траје краће и мање кошта од судског поступка

У Србији просечан судски процес траје више од 400 дана, док се просечно поступци медијације решавају за 53 дана.

Основна обука за медијаторе у Крагујевцу

Основна обука за посреднике (медијаторе) биће одржана у Крагујевцу од 12. до 16. марта у хотелу “Индустријал”.