Принудни управници у 180 стамбених заједница

Шест месеци примене Закона о становању и увођење управника стамбених заједница недовољно је за сумирање значајнијих резултата, али први утисци показују да је проблематика колективног становања далеко сложенија од пуке примене написаног.

Минимални трошак за одржавање зграда

Одборници Скупштине града на прошлонедељној седници донели су Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији града Крагујевца.

Регистрација стамбених заједница

Са неопходном документацијом, управници стамбених зграда имају обавезу да у Управи за имовину у Крагујевцу у року од 15 дана региструју објекте којима управљају.

Ускоро истиче рок за избор управника зграда

Ближи се рок, када ће хиљаду и по зграда у Крагујевцу добити своје управнике. Управи за имовину до сада је поднето 112 пријава.

Изабрани први професионални управници зграда

Крагујевац је добио прве професионалне управнике стамбених зграда. Обуку је завршило тринаесторо управника са подручја Шумадије и Поморавља, док је на територији Крагујевца деветоро стекло лиценце.

До сада 31 професионални управник зграда

Завршена је прва и друга обука за стицање лиценце за професионалне управнике зграда, тако да је регион Шумадије и Поморавља добио 31-ог професионалног управника зграда. Са лиценцом могу да се запосле код неког или да […]