Институционалне промене као детерниманта привредног развоја Србије

Привреда Србије је у последњих десет година, захваљујући директним страним инвестицијама и макроекономској стабилности, успела да повећа своју извозну конкурентност по свим параметрима, твдре економисти на основу резултата деценијске анализе извозне конкурентности домаће привреде.