Усвојена је Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије до 2030.

На седници Владе Србије, усвојена је Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са пратећим Акционим планом безбедности саобраћаја за период од 2023. до 2025. године.