Ове године изградња новог постројења за пречишћавање отпадних вода у Крагујевцу

До краја ове године у Крагујевцу ће бити изграђена канализациона мрежа и фабрика за пречишћавање отпадних вода.

Постројење у Цветојевцу – реконструкција или изградња новог система?

Студија изводљивости за пројекат пречишћавања и прикупљања отпадних вода у граду Крагујевцу је завршена и подразумева идејно решење и анализу опција за Централно постројење у Цветојевцу.

Од отпадних вода до електричне енергије

Све отпадне воде из Крагујевца, како индустријских тако и стамбених објеката сливају се у колектор у Цветојевцу.

Швеђани финансирају Студију изводљивости за пречишћавањe отпадних вода

Министарство заштите животне средине, Град Крагујевац и БХ Конзорцијум из Шведске потписали су Меморандум о разумевању за израду Студије изводљивости за пројекат Прикупљања и пречишћавање отпадних вода за град Крагујевац.

Комунални сервис: Небојша Јаковљевић

Начин на који ће Крагујевац са околним насељима бити потпуно уведен у водоводни и канализациони систем, квалитет воде за пиће, пречишћавање отпадних вода и стратегија развоја највећег комунлног предузећа у Крагујевцу, теме су о којима […]