Замена оштећених елемената успоривача саобраћаја на територији града

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац и током летњег периода поправља оштећену и уграђује недостајућу хоризонталну и вертикалну сигнализацију у граду.